Om

Sollefteå Konstförening bildades 1936

Syftet var att väcka ett konstintresse och fördjupa förståelsen för konsten samt att verka för dess skönhets och kulturvärden.
Redan 1938 omnämndes Sollefteå stad som "ett av de livligaste konstcentra i landet" i dag finns samma ambition men numera verkar föreningen för att Sollefteå stad skall ha en permanent konsthall.

Föreningen har från start ordnat utställningar samt gjort inköp av konst som finns bland annat i våra skolor.
Under de senaste åren har föreningen sin utställningslokal i före detta Hagbergs affärslokal storgatan 52 Sollefteå.
Lokalen ligger centralt och är lätt för besökare att hitta.

Föreningen vill att Sollefteå åter skall bli en stor konststad. Vi vill att med många medlemmar kunna påverka
konstlivet i Sollefteå.